Geschiedenis

Opgericht in 1952 in het toen nog zeer vermaarde etablissement “de Zwaan”.
Inmiddels timmeren wij dus al ruim 60 jaar aan de weg. Wij tellen ca. 80 leden.
Men ziet ons bij evenementen waar we als hulpverlener optreden. We geven lessen voor het EHBO diploma en verzorgen de herhalingslessen. Bij de kinderopvang laten we de jongelui kennis maken met EHBO.
De cursus hebben we EHBO voor kids genoemd, een voorbereidings cursus voor de cursus Jeugd EHBO A. Zo ziet u dat we flink aan de weg timmeren. Hebt u ideeën over EHBO en de toekomst van en voor de EHBO, laat het ons weten.

Wat is nu eigenlijk E H B O?

Eerste Hulp bij Ongelukken moet u heel letterlijk opvatten.
Het is de eerste hulp die wordt verleend onmiddellijk nadat iemand is getroffen door een ongeval.
Dat is dus voordat een arts, een ambulance, politie of welke hulpdienst dan ook ter plaatse gearriveerd is. Een toevallige voorbijganger ziet het slachtoffer en snelt toe om te helpen. Is die toevallige passant een EHBO-er dan zal hij/zij eerst proberen vast te stellen welk letsel het slachtoffer heeft. Tevens is hij/zij attent op mogelijk nieuw gevaar en stelt vast wat er direct moet gebeuren. Daarna neemt hij/zij maatregelen om zelf hulp te verlenen of hulp van derden in te roepen.

EHBO Swalmen verzorgt ook AED en reanimatiecursussen. Info via secretaris@ehboswalmen.nl

Bestuur:

Frans BackusVoorzitter, e-mail voorzitter@ehboswalmen.nl
Tel: 06-45943039
VacantSecretaris, e-mail secretaris@ehboswalmen.nl
Marcel Schoutrop1e Penningmeester, e-mail penningmeester@ehboswalmen.nl
Henk van de BosLedenadministratie, 2e penningmeester
Riny ThijssenCoordinator steunverleningen
Ger VerstappenBestuurslid
Marjo GelderblomCoordinator kaderinstructeurs en lotussen