Contact met de EHBO Vereniging Swalmen is mogelijk door een mail te schrijven naar:
secretaris@ehboswalmen.nl

Indien u een aanvraag voor ondersteuning wilt insturen kan dat via “aanvraagformulier” deze downloaden, invullen en naar het op het aanvraagformulier staande E-mailadres sturen.