Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 22 April jl. is het besluit goedgekeurd om de EHBO vereniging Swalmen op te heffen. Per 1 juni wordt bij de KvK de ontbinding aangevraagd. Voor continuïteit van de lessen is contact gezocht met EHBO Maasniel. Zij stemmen erin toe om de lessen voort te zetten in de Robijn, onder voorbehoud dat voldoende leden deelnemen aan de lessen en het kostendekkend is. Na 70 jaar geen EHBO Swalmen meer, maar de leden kunnen zich aansluiten bij EHBO Maasniel. De EHBO lessen, cursussen etc. blijven zoals bovenstaand aangegeven plaatsvinden in de Robijn te Swalmen. Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen en wenst het beste toe.
Informatie over EHBO is te lezen op www.ehbomaasniel.nl
Deze website is vanaf 1 september 2022 niet meer operationeel.