Ons bereikte het bericht dat Wim Willems is overleden. Wim was langjarig lid van onze vereniging , heeft in het verleden voor het materiaal gezorgd. Tevens heeft hij een aantal jaren het materiaal dat nodig was om EHBO posten in te richten gebracht en weer opgehaald . Wim een door de leden een gerespecteerd vrijwilliger. Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.