Beste leden,

Zoals in de vorige informatie aangegeven heeft het bestuur op 23 november 2020 de maatregelen betreffende corona opnieuw besproken en het onderstaande besloten:

1. De herhalingslessen gaan tot begin januari 2021 niet door.
2. Op 26 januari 2021 start het eerste lesblok, zie hiervoor de planning.
3. Op 18 januari 2021 bespreekt het bestuur de dan geldende maatregelen opnieuw of de lessen dan wel kunnen plaatsvinden. Jullie worden hierover geinformeerd.

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio Noord Limburg en het Oranje Kruis.

Indien de lessen vanaf 26 januari 2021 wel kunnen plaatsvinden rekening houden met enkele maatregelen voorafgaande aan de les. Graag iets eerder komen dan jullie gewend zijn. Graag de aanwijzingen van het bestuurslid volgen.

Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid, veiligheidsregio Noord Limburg en het Oranje Kruis.

Tot nader order gaat de lessen gewoon door, echter houdt wel rekening met enkele maatregelen voorafgaande aan de les. Graag iets eerder komen dan jullie gewend zijn.

Graag de aanwijzingen van het bestuurslid volgen.

Maatregelen zijn o.a.:
1. Handen desinfecteren

2. Verklaring “niet Covid 19 verschijnselen” invullen

3. Handschoenen worden verstrekt en deze aan doen

4. Jullie krijgen een plaats toegewezen, gedurende de hele les op deze plaats blijven.

5. Er wordt geen koffie/thee verstrekt

6. Na afloop handschoenen inleveren en direct naar huis gaan aub.

Het bestuur