Op 11 april 2019 zijn alle 8 deelnemers aan de basiscursus EHBO geslaagd voor hun diploma. Namens bestuur en leden allen van harte gefeliciteerd en van harte welkom bij EHBO Swalmen.