• CORONA INFORMATIE - Op 29 september 2020 staat de eerste herhalingsles gepland. Gezien de huidige richtlijnen en het houden aan de maatregelen voorgeschreven door de autoriteiten kunnen we dan starten met onze herhalingscyclus. Zie hiervoor de planning 2020-2020 op de website. Indien de situatie zich wijzigt en de lessen niet kunnen plaatsvinden krijgen de leden z.s.m. bericht. Swalmen 4 augustus 2020 Frans BackusVoorzitter ... verder lezen
  • Condoleance - Ons bereikte het bericht dat René Coorens is overleden. René heeft in het verleden de taak van secretaris verricht. Wij wensen de familie Coorens veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. ... verder lezen
  • Mededeling - De afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons erelid Hennie Franssen is overleden. Hennie verbleef al enkele jaren in een verzorgingstehuis / verpleegtehuis in Lelystad. Gedurende een groot aantal jaren is Hennie penningmeester/administrateur van EHBO Swalmen geweest. Tijdens zijn afscheid als lid van onze vereniging werd hij tot erelid benoemd. We herinneren ons Hennie als een kundig penningmeester en eine fijne mins. ... verder lezen
  • Ledenvergadering 2020 - Door de maatregelen die de overheid heeft getroffen betreffende het coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2020 af te gelasten. De vergadering wordt voorlopig verplaatst naar eind oktober 2020. Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging.Het bestuur volgt betreffende het coronavirus de richtlijnen van de overheid. ... verder lezen
  • EHBO Cursus - In het najaar van 2020 start EHBO Swalmen met een Basiscursus EHBO.Cursus bestaat uit 11 avonden van 1930-2200 uur en een examen.De meeste zorgverzekeringen vergoeden de kosten van deze cursus. Dit zult u bij uw eigen zorgverzekering moeten nagaan. De kosten zijn € 185,00 dat is inclusief leermiddelen en examen. ... verder lezen