• Corona en herhalingslessen - Beste leden, Zoals jullie wel vernomen hebben zijn de maatregelen betreffende corona weer aangescherpt. Het bestuur heeft besloten om les 1 met als onderwerp “Beestjes” naar achter te verschuiven en gaat dus niet door op 6 respectievelijk 13 oktober 2020. Dus jullie eerstvolgende les zou les 2 zijn conform het programma. Indien er nieuwe maatregelen afgekondigd worden die het geven van de volgens herhalingslessen EHBO niet meer mogelijk maken worden jullie hierover geinformeerd. Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid, veiligheidsregio Noord Limburg en het Oranje Kruis.Tot nader order gaat de lessen gewoon door, echter houdt wel rekening met enkele maatregelen voorafgaande aan de les. Graag iets eerder komen dan jullie gewend zijn. Graag de aanwijzingen van het bestuurslid volgen. Maatregelen zijn o.a.:1. Handen desinfecteren 2. Verklaring “niet Covid 19 verschijnselen” invullen 3. Handschoenen worden verstrekt en deze aan doen 4. Jullie krijgen een plaats toegewezen, gedurende de hele les op deze plaats blijven. 5. Er wordt geen koffie/thee verstrekt 6. Na afloop handschoenen inleveren en direct naar huis gaan aub. Het bestuur ... verder lezen
  • CORONA INFORMATIE - Op 29 september 2020 staat de eerste herhalingsles gepland. Gezien de huidige richtlijnen en het houden aan de maatregelen voorgeschreven door de autoriteiten kunnen we dan starten met onze herhalingscyclus. Zie hiervoor de planning 2020-2020 op de website. Indien de situatie zich wijzigt en de lessen niet kunnen plaatsvinden krijgen de leden z.s.m. bericht. Swalmen 4 augustus 2020 Frans BackusVoorzitter ... verder lezen
  • Condoleance - Ons bereikte het bericht dat René Coorens is overleden. René heeft in het verleden de taak van secretaris verricht. Wij wensen de familie Coorens veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. ... verder lezen
  • Mededeling - De afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons erelid Hennie Franssen is overleden. Hennie verbleef al enkele jaren in een verzorgingstehuis / verpleegtehuis in Lelystad. Gedurende een groot aantal jaren is Hennie penningmeester/administrateur van EHBO Swalmen geweest. Tijdens zijn afscheid als lid van onze vereniging werd hij tot erelid benoemd. We herinneren ons Hennie als een kundig penningmeester en eine fijne mins. ... verder lezen
  • Ledenvergadering 2020 - Door de maatregelen die de overheid heeft getroffen betreffende het coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2020 af te gelasten. De vergadering wordt voorlopig verplaatst naar eind oktober 2020. Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging.Het bestuur volgt betreffende het coronavirus de richtlijnen van de overheid. ... verder lezen