• Rabo Club Support - Ook dit jaar hebben leden van EHBO Swalmen weer hun vereniging hun stem gegeven voor de Rabo Club Support actie. Het resultaat was € 413,40. Dit komt met alle coronaperikelen dit jaar goed van pas. Hartelijk dank voor jullie stem. Bestuur EHBO Swalmen ... verder lezen
  • Corona en herhalingslessen - Beste leden, Zoals in de vorige informatie aangegeven heeft het bestuur op 23 november 2020 de maatregelen betreffende corona opnieuw besproken en het onderstaande besloten:1. De herhalingslessen gaan tot begin januari 2021 niet door.2. Op 26 januari 2021 start het eerste lesblok, zie hiervoor de planning.3. Op 18 januari 2021 bespreekt het bestuur de dan geldende maatregelen opnieuw of de lessen dan wel kunnen plaatsvinden. Jullie worden hierover geinformeerd.Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio Noord Limburg en het Oranje Kruis.Indien de lessen vanaf 26 januari 2021 wel kunnen plaatsvinden rekening houden met enkele maatregelen voorafgaande aan de les. Graag iets eerder komen dan jullie gewend zijn. Graag de aanwijzingen van het bestuurslid volgen. Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid, veiligheidsregio Noord Limburg en het Oranje Kruis.Tot nader order gaat de lessen gewoon door, echter houdt wel rekening met enkele maatregelen voorafgaande aan de les. Graag iets eerder komen dan jullie gewend zijn. Graag de aanwijzingen van het bestuurslid volgen. Maatregelen zijn o.a.:1. Handen desinfecteren 2. Verklaring “niet Covid 19 verschijnselen” invullen 3. Handschoenen worden verstrekt en deze aan doen 4. Jullie krijgen een plaats toegewezen, gedurende de hele les op deze plaats blijven. 5. Er wordt geen koffie/thee verstrekt 6. Na afloop handschoenen inleveren en direct naar huis gaan aub. Het bestuur ... verder lezen
  • Condoleance - Ons bereikte het bericht dat René Coorens is overleden. René heeft in het verleden de taak van secretaris verricht. Wij wensen de familie Coorens veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. ... verder lezen
  • Mededeling - De afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons erelid Hennie Franssen is overleden. Hennie verbleef al enkele jaren in een verzorgingstehuis / verpleegtehuis in Lelystad. Gedurende een groot aantal jaren is Hennie penningmeester/administrateur van EHBO Swalmen geweest. Tijdens zijn afscheid als lid van onze vereniging werd hij tot erelid benoemd. We herinneren ons Hennie als een kundig penningmeester en eine fijne mins. ... verder lezen
  • Ledenvergadering 2020 - Door de maatregelen die de overheid heeft getroffen betreffende het coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2020 af te gelasten. De vergadering wordt voorlopig verplaatst naar eind oktober 2020. Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging.Het bestuur volgt betreffende het coronavirus de richtlijnen van de overheid. ... verder lezen